Praktijkbegeleiding rijbewijs B

Dit boek is bedoeld voor de leerling, maar ook bruikbaar voor de instructeur.

De instructeur kan naar eigen inzicht de les voorbereiden, de les meer efficiënt realiseren en evalueren. Als de leerling dit boek gebruikt, dan kan hij ook nooit reclameren bij de rijschool met de smoesjes: heb ik nooit geleerd, is me nooit verteld! Tevens vormt dit boek een prima voorbereiding voor het WRM examen en een uitstekende leidraad voor beginnend rijinstructeurs (Rob Sauvee, coördinator examencommissie IBKI). Onderliggend leersysteem: de LACH methode en het leerstijlenmodel van Kolb. HET model voor klantgericht lesgeven dat gericht is op de leerstijl van de leerling en dus efficiënt leren voor alle leergroepen. De ene leerling leert van het doen naar het weten, de andere juist vanuit achtergrondkennis naar de uitvoering en het doen.

Veel aandacht wordt aan het “waarom” besteed. Door deze benaderingswijze zal de leerling veel assertiever worden. Hij/zij leert zijn/haar eigen rijstijl aan en gaat rekening houden met de doorstroming van het verkeer en wordt zich bewust van het belang van gevaarherkenning. Dit is autorijden!

Het rijexamen halen is geen doel op zich, maar een kader. De juiste mentaliteit, bewustwording, gevaarherkenning en zelfreflectie in combinatie met vaardigheid en rijtechniek leveren de betere automobilist op, ook na het rijexamen!

 

Waarom een praktijkbegeleiding?

Het verkeer vormt een onderdeel van de maatschappij. Zoals een individu   in de maatschappij staat, zo staat hij ook in het verkeer. De taak van   de opleider is om dit individu hier zo goed mogelijk in te begeleiden.  Onze praktijkbegeleiding helpt hierbij. Wij zijn van mening, dat er  gewerkt moet worden aan een verantwoorde invulling van de verkeerstaak.  Kortom: kortom leren autorijden zoals het hoort!

- Voor de opleider, die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, vormt het een uitstekende leidraad bij het geven van zijn rijinstructie. Alle handelingen komen aan bod en worden  uitvoerig toegelicht.

- Toch blijft er voldoende ruimte over voor de opleider voor de eigen visie van de opleider: de ene opleider is de andere niet, de ene kandidaat is de andere  niet!

- Al naar gelang de insteek van de opleider en de  interesse van de kandidaat bestaat de mogelijkheid om “ huiswerk” op te geven, waardoor minder tijd verspild wordt aan het frequent stilzetten van de lesauto! Dit komt de kwaliteit van het lesgeven zeker ten goede.

- De kandidaat merkt dat de rijschool serieus aandacht besteedt aan grondige, persoonlijke begeleiding en kan met meer vertrouwen examen afrijden. We hopen de kandidaat met deze praktijkbegeleiding een betere kans van slagen aan te bieden. Dit is nieuw binnen de rijschoolwereld en voor mij reden geweest om een overzichtelijke handleiding te schrijven. Naast deze praktijkbegeleiding zijn er natuurlijk altijd voldoende lessen nodig, en natuurlijk ook een gedreven opleider, iemand met hart voor de zaak!

Sommige kandidaten hebben aan een half woord genoeg om een gevraagde handeling uit te voeren. Andere kandidaten leren juist makkelijker met achtergrond informatie. Er is daarom gebruik gemaakt van kleurcoderingen.

Hoe gebruik je deze praktijkbegeleiding?

Deze methode wordt in de gehele praktijkbegeleiding gehanteerd. In deel  twee wordt zeer veel aandacht besteed aan de “gevaarherkenning”. De  opleider speelt een belangrijke rol bij het aanleren hiervan, zeker bij  jonge bestuurders.

Zoals u in de demo heeft kunnen zien wordt er veel aandacht besteed aan  de handelingsanalyse. Niet alleen is van belang hoe een oefening gedaan  moet worden, maar vooral het waarom. Als je goed kan rijden, moet het examen een formaliteit zijn. Was dat  maar zo eenvoudig. Helaas, de meeste mensen zitten zo niet in elkaar.  Vele andere factoren gaan opeens een rol spelen. Elke vraag of onduidelijkheid voor het examen is er een te veel. Om  goed voorbereid naar het examen toe te leven hebben we hier ruim  aandacht aan besteed. Nooit meer een opmerking van een gezakte  kandidaat: “Als ik dit van te voren geweten had, dan…..”.  Ook goed bedoelde tips van derden die in één avond uw werk van maanden tenietdoen worden ontzenuwd!

 

Inhoud praktijkbegeleiding:

 1. Zo werkt de auto
   1. - Instrumentarium
 2. - Sturen en de daarbij behorende kijktechniek
 3. - Het regelen van de snelheid
 4. - Remmen
 5. - Koppelen/ontkoppelen/wegrijden
 6. - Schakelen
 7. - Automaat
 8. - Evaluatie zo werkt de auto
 9. Zó moet je kijken en handelen
 10. - diverse kijktechnieken
 11. - Waarom moet je zo kijken?
 12. - De te rijden route
 13. - Naderen en oversteken van kruisingen
 14. - Naar rechts van richting veranderen
 15. - Naar links van richting veranderen
 16. - De minirotonde en de rotonde
 17. - Tegemoetkomen, voorbijgaan en inhalen
 18. - Autosnelwegen
 19. - Autowegen, provinciale- en 80 km-wegen
 20. - Evaluatie bedrevenheid en kijktechniek
 21. - Opdrachtgeving
 22. - De bijzondere verrichtingen
 23. - Specifieke situaties
 24. Zó rij je in het verkeer
 25. - gevaarherkenning
 26. - rijgedrag
 27. - zelfreflectie / handelingsanalyse - Examenvoorbereiding
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }